سه شنبه, 29 بهمن 1398

یادداشت

محمد جواد اله یاری:
زمانی که پادشاهان تمدن بین النهرین، سومر، اکد، بابل واشور واقع در خاک عراق نابسامان امروزی، برلوح ها و ستون های یادبودشان پوست کندن وسلاخی مغلوبین ومخالفینشان رابه نمایش می گذاشتند؛ پادشاهان ایران...
 یادداشتی قابل تامل از محمدجواد اله یاری: دردی جانسوز و ویران گر دامن خانواده ها را گرفته است   امروز صبح ورودی روستای زادگاهم زیارت دشتستان، مردی سال خورده  راکه نسبت به اینجانب لطف ومحبت...

تصویر منتخب

تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!