چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

طنز

ماجراهای یک جویای کار  _ شرمنده شما شدیم. ما دیگه احتیاجی به نیرو نداریم. سه روز پیش اگه تشریف می آوردین حتما بهتون احتیاج داشتیم. حالا شمارتون رو بذارین برای کار بعدی باهاتون تماس می گیریم. این...
از سری طنزهای "اسو" قبض برق و آب و تلفن که پرداخت شد به فکر  قسط وام ها بودم که از آشپزخانه صدایی _ که روزی از آن لذت می بردم و زیباترین صدای دنیا بود _ آمد: یخچال خالیه، برنج تموم کردیمه،گوشت...

تصویر منتخب

تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!