یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

مقالات

...زیرپل نر ولاس/سر شو رهت زدم کردی التماس.
سر بلندی ، نیک نامی و عاقبت بخیری از آن انسان های قانع ، نجیب ، هم نوع دوست و صلح طلب است. انسان فطرتا خیرخواه و صلح طلب و هم نوع دوست است و به هر دلیلی از این اعمال فاصله بگیرد کم دارد و در باطن...
محمد جواد اله یاری:
چرا ما امروز با امکاناتی به مراتب بهتر و مهندسی تر از آن دوران نتوانیم از این سفره ی پر برکت بیشترین استفاده را ببریم که نه تنها  نبرده و نمی بریم بلکه با ایجاد جاده و موانعی غیر استاندارد موجب بروز...
محمد جواد اله یاری:
طبیعت هوشمند و بکرتا وقتی مصون از دست ُبرد انسان مهاجم بود، همه ی ساکنین اش شامل جماد، نبات و حیوان را تحمل می کرد و پذیرای شان بود. بهتر است بگوییم انسان تسلیم طبیعت بود، قدرت و توان دست برد وسیع و...
فیدل کاسترو از اخرین بازماندگان نسلی بود که کوشیدند عدالت اجتماعی را برقرار سازد. بشر امروز نیازمند رهبران و برنامه ریزانی آگاه و دل سوز و فروتن می باشد که شیفته ی نجات همنوعانشان باشند.
هورمون رشد از نوع هورمون های پروتئینی است که برای موثر بودن باید به صورت تزریقی تجویز شود. در غیر این صورت چنانچه از راه خوراکی مصرف گردد، همانند آنچه در مورد پروتئین های ذرت و سویا روی می دهد، به...
میهن ما تنها کشوری  از تمدن های باستانی ست که  علی رغم کوچک شدن در گذر زمان پاپرجا مانده است.تمدن های کهن روم ،یونان ،مصر و...به تاریخ پیوستند وهیچ یک وجود واستمرار عینی ندارند.ایران از دل تاریخ واز...

مطالب دیگر...

تصویر منتخب

تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!