پنج شنبه, 06 تیر 1398

مقالات

فیدل کاسترو از اخرین بازماندگان نسلی بود که کوشیدند عدالت اجتماعی را برقرار سازد. بشر امروز نیازمند رهبران و برنامه ریزانی آگاه و دل سوز و فروتن می باشد که شیفته ی نجات همنوعانشان باشند.
هورمون رشد از نوع هورمون های پروتئینی است که برای موثر بودن باید به صورت تزریقی تجویز شود. در غیر این صورت چنانچه از راه خوراکی مصرف گردد، همانند آنچه در مورد پروتئین های ذرت و سویا روی می دهد، به...
میهن ما تنها کشوری  از تمدن های باستانی ست که  علی رغم کوچک شدن در گذر زمان پاپرجا مانده است.تمدن های کهن روم ،یونان ،مصر و...به تاریخ پیوستند وهیچ یک وجود واستمرار عینی ندارند.ایران از دل تاریخ واز...
  با سلام با ارسال این مقاله قصد یاد آوری این نکته را داشتم که با همین چیزهایی که داریم می توانیم روستایی نمونه باشیم. ما با داشتن بزرگترین مرکز پروار بندی استان بوشهر می توانیم از مزایای دیگر...

تصویر منتخب

تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2

نظر سنجی

به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
به نظر شما برای پیشرفت و اعتلای زیارت نیاز به اقدام در کدام موارد بیشتر احساس می شود؟
شما باید حد اقل یک گزینه را برای رأی انتخاب کنید!